Wina i wstyd z perspektywy neuropsychologii i psychoterapii ISTDP

Dr Robert Neborsky (USA) – psychiatra, wybitny psychoterapeuta, superwizor nurtu psychoterapii ISTDP, współautor podręcznika Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej dla Praktyków.

poprowadzi III-cią Psychoterapeutyczną Konferencję Szkoleniową pt. „ Wina i wstyd z perspektywy neuropsychologii i psychoterapii ISTDP” w Gdańsku

Doznawanie wstydu i winy pojawia się dość wcześnie w rozwoju dziecka, przy czym wina rozwija się nieco później. Sposób przeżywania tych emocji ściśle wiąże się z doświadczeniami w relacjach z pierwotnymi opiekunami.

Podczas konferencji dr Neborsky odniesie się do neuronauki wstydu i winy, pokaże nagrania wideo terapii prowadzonej metodą ISTDP leczącej patogenne skutki tych nieświadomych stanów. Nagrania wideo pokażą techniki udzielania pomocy pacjentom w poradzeniu sobie z ich nieświadomą winą i wstydem na podstawie intensywnej, bazującej na przywiązaniu krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej.

Zgłoszenia na przez stronę Polski Instytut ISTDP SENTIO

Informacje do pobrania: Plakat_14_maja_ebook

Dodatkowo zapraszamy na Szkolenie superwizyjne z dr Robertem Neborskim, szczegóły na stronie 

W ramach Centrum ISTDP prowadzimy certyfikowane przez IEDTA 3 letnie szkolenie podstawowe przygotowujące do pracy z modelem opracowanym przez Josette ten Have-de Labije oraz Roberta Neborsky’ego. Ulotka