Widzę…, Widzę to, czego Ty nie widzisz…

Wprowadzenie do ISTDP oraz koncepcja mechanizmu projekcji

dr. Kees Cornelissen

Warszawa 25.01.2019 w godzinach 10:00 – 18:00 ulotka

Obecnie już nie ma miejsc na to wydarzenie, można wpisać się na listę rezerwową – poinformujemy dzień przed czy zwolniły się miejsca.

Wkrótce kolejne dr. Mark Stein UK/Chiny 01.03.2019 “Nawiązanie i utrzymanie przymierza roboczego/terapeutycznego z naszymi pacjentami”

Serdecznie zapraszamy państwa na kolejne seminarium ISTDP,  Naszym gościem będzie Kees Cornelissen, certyfikowany przez IEDTA nauczyciel i superwizor ISTDP, który współprowadzi zajęcia na 3 letnim szkoleniu podstawowym CORE ISTDP organizowanym przez Centrum ISTDP.

ISTDP stanowi akronim Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej. Będąc częścią rodziny psychoterapii psychodynamicznych, ISTDP daje psychoterapeucie dostęp do mających dużą moc terapeutyczną narzędzi promujących zmiany u naszych pacjentów. W trakcie seminarium zapoznamy się z podstawowymi założeniami terapii ISTDP, z niektórymi jej głównymi koncepcjami oraz protokołem leczenia w tym podejściu.  Szczególna uwaga zostanie zwrócona na patologię superego oraz to, w jaki sposób łączy się ona z mechanizmem obronnym projekcji.

Seminarium jest przeznaczone dla psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów i osób pracujących w obszarze pomagania zainteresowanych poznaniem koncepcji ISTDP oraz praktykujących psychoterapeutów ISTDP pragnących doskonalić swój warsztat pracy. 

Wpłaty proszę dokonywać na konto: 91124063481111001053587179   z dopiskiem seminarium- styczeń

[ninja_form id=3]