Ustanawianie i utrzymanie przymierza roboczego z naszymi pacjentami

Ilustracja wideo Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w podejściu wg dr Josette ten Have-de Labije 

Seminarium dla osób pracujących w obszarze pomagania

Wykładowca, superwizor dr Mark Stein

Dr Mark Stein przedstawi prezentację oraz własną pracę z pacjentką.

10:00 – 18:00 01.03.2019

Według dr Josette ten Have-de Labije większość naszych pacjentów rozpoczyna terapię prezentując wysoką patologię superego i charakteru. Im wyższa jest ich patologia, tym bardziej ich funkcjonowanie odbywa się w automatyczny sposób, w identyfikacji z patologicznymi częściami ich superego i tym bardziej ich zdrowa, konstruktywna część ego stała się ślepa, głucha, niema, sparaliżowana. Dopóki zdrowe ego pacjenta jest całkowicie lub wysoce zidentyfikowane z patologicznymi częściami superego pacjenta, żaden działający sojusz (przymierze robocze) nie będzie możliwy. Terapeuta potrzebuje obserwującego ego pacjenta jako partnera, aby ustanowić świadome przymierze robocze. Zaś do ustanowienia nieświadomego przymierza roboczego wymagane jest również uważne i aktywne ego pacjenta. Pacjent musi być też wystarczająco silny aby pokonać patologiczne części superego i zrezygnować z autodestrukcyjnych procesów, które wprowadza w życie i aby znosić oraz zawierać swoje impulsy i bolesne uczucia. Gdy tylko terapeuta ma za sojusznika świadome i aktywne ego pacjenta, świadome i nieświadome przymierze robocze powinno skupić się na restrukturyzacji zdolności adaptacyjnej Ego pacjenta.

W podejściu terapeutycznym dr Josette ten Have-de Labije, terapeuta zaprasza pacjenta do wzięcia udziału w ustanawianiu nieświadomego przymierza roboczego poprzez odwołanie się do złamanych tęsknot, straconej nadziei i wiary pacjenta, że jest na tyle ważny, aby być rozumianym z miłością, troską, precyzją i uczciwością. Terapeuta zaprasza pacjenta do empatii w stosunku do samego siebie, ponieważ nie jest on świadomy, jak normalne i nawykowe stały się jego autodestrukcyjne procesy oraz jak przyzwyczaił się on do tych autodestrukcyjnych procesów i swojego cierpienia, podczas kiedy równocześnie tęskni za współczuciem i zrozumieniem dla samego siebie. Terapeuta stosuje takie interwencje jak konfrontacja, identyfikacja i klaryfikacja aby pomóc pacjentowi w oddzieleniu zdrowych część jego ego od patologicznych części superego, odwołuje się do zdrowego ego pacjenta, w konsekwencji ego pacjenta zaczyna oddzielać się od autodestrukcyjnej części superego.

Dr Stein zaprezentuje fragmenty z wstępnej sesji z pacjentką. Zademonstruje proces pomagania pacjentce z wysoką patologią superego i niską zdolnością adaptacyjną ego w otwieraniu jej drzwi wejściowych/frontowych, w restrukturyzacji jej zdolności adaptacyjnej ego tak, aby rozpocząć pracę z uczuciami związanymi z traumą pacjentki. 

Informacje o wykładowcy: dr Mark Stein

[ninja_form id=5]

Miejsce spotkania – Klinika Psychiatrii Sądowej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul Sobieskiego 9