dr Mark Stein Superwizja

O superwizorze dr Mark Stein

Superwizja aktywna jest przeznaczona dla osób, które już pracują w nurcie ISTDP lub są w trakcie szkolenia, a w superwizji biernej mogą też wziąć udział osoby, które zapoznały się z pracą w tym podejściu i do tej pory uczestniczyły w co najmniej jednym seminarium, konferencji, warsztacie lub superwizji ISTDP (w Polsce lub za granicą)

[ninja_form id=6]

Superwizja czynna koszt 790 PLN

Superwizja bierna koszt 390 PLN

Liczba miejsc ograniczona