Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) 

ISTDP is a unique form of psychodynamic treatment that facilitates the rapid resolution of a broad spectrum of psychological problems. It is an evidence-based psychotherapy that is strongly supported by current clinical research studies.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna umożliwia uzyskanie trwałej poprawy szerokiego spektrum problemów natury psychicznej w stosunkowo krótkim czasie.

Zapraszamy Was https://www.facebook.com/

Skuteczność ISTDP jest potwierdzona szeregiem badań klinicznych.

Poniższe filmy są przetłumaczone na j. polski – wystarczy wybrać w ustawieniach filmu ‘włącz napisy – j.polski’

https://youtu.be/XGqI3pDn5uo

 

Z nurtem ISTDP jesteśmy związani od 2008 roku. Ucząc się i superwizując w Polsce i za granicą.

 

ISTDP interventions are specifically designed to resolve anxiety, depression, somatization and personality disorders, as well as alleviate a variety of self-defeating behaviours, many of which derive from unstable or troubled early life attachments.

Intensywne sesje terapeutyczne trwające od 60 do 180 minut są prowadzone w taki sposób by pomóc w rozwiązaniu problemów w szczególności związanych z lękiem, depresją, somatyzacją czy zaburzeniami osobowości. Równie umożliwiają one na poradzenie sobie z szeregiem zachowań ‘samo niszczących’.

 

In Attachment Based ISTDP approach we believe that it is not only about emotions, feelings. The feeling is one of several parts, but it is also about perception, it is about my eyes (as therapist but also patient), it is about ‘do I understand – as a patient – that this are my eyes and those not’, ‘here I agree and here not’, ‘now I see how I self-defeat myself’, ‘and do I want it? Oh! Now I see that I don’t want it’, ‘Can you (asking us – the therapists) give me tools to have constructive behaviour, towards myself and toward others, could you teach me to be respectful?’.

W podejściu AB ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna nawiązująca do więzi) koncentrujemy się nie tylko na emocjach czy uczuciach. W AB ISTDP zajmujemy się również percepcją, tym co widzę, czyimi oczyma patrzę na świat. W takim samym stopniu dotyczu to pacjenta/ klienta jak i terapeuty, dlatego każda sesja jest nagrywana kamerą video i w większości poddawana superwizji, aby włączyć w ten proces również “oczy” doświadczonego superwizora. W pracy z AB ISTDP chodzi o zrozumienie przez pacjenta/klienta – “teraz rozumiem – to jest moja prawdziwa percepcja, to są moje oczy a te nie, to sposób w jaki przez lata ‘uczono’ mnie patrzeć na świat “, “z tym się zgadzam, a z tym nie”, ” och! teraz widzę jak sam/a siebie niszczę”, “czy  ja faktycznie tego chcę? Nie! Teraz widzę, że tego nie chcę, wybieram zdrowie, to ja jestem w pełni odpowiedzialny/a za samego/samą siebie”, “Czy ty (pytając nas terapeutów) możesz pomóc mi, nauczyć mnie, pokazać mi, dać narzędzia żebym sama mógł/mogła zachowywać się bardziej konstrukcyjnie w stosunku do siebie i innych, czy możesz pomóc mi być bardziej uważnym/uważną na siebie i szanować samego/samą siebie?”

We help patients to process the repressed feelings associated with attachment trauma so they can know their true self, including their authentic feelings, their longings, their perception, their values, their behaviour.

Pomagamy naszym pacjentom/klientom w przetwarzaniu wypartych uczuć związanych z wczesnym urazem przywiązania tak, by mogli lepiej poznać siebie, włączając w to ich autentyczne uczucia,  tęsknoty, percepcję, wartości oraz zachowanie.

So they understand that it is not just about getting into their feelings, it is about helping them process repressed feelings associated with trauma, usually attachment trauma, but the end result is so that the patient can fully experience themselves, and can make own choices and behaviour choices how they can handle their longings, values, perceptions in the here and now.

Dzięki temu nasi pacjenci rozumieją, że chodzi nie tylko o kontakt z uczuciami, że nasza praca dotyczy również wsparcia ich w przetwarzaniu wypartych uczuć tak by ostatecznie dana jednostka, w pełni zintegrowana i samoświadoma ‘tu i teraz’, samodzielnie dokonywała wyboru odnośnie swojego postępowania, zachowania tak by w pełni podążać za swoimi marzeniami, wartościami, percepcją – w każdej chwili ‘tu i teraz’.

 

It is about knowing overselves better so we can choose and we are not driven by our unconscious, impulses, feelings and the past context.

W AB ISTDP chodzi o poznanie i doświadczanie siebie w taki sposób, aby następnie samodzielnie dokonywać  wyborów, by nie być ‘kierowanym’ przez naszą nieświadomość, impulsy, uczucia – przez ten cały bagaż wynikający z trudnych doświadczeń i przeszłości.

Podejście AB ISTDP wyróżnia stosowanie ‘Mapy do nieświadomości’ opracowanej przez Josette ten-Have de Labije pozwala na precyzyjną pracę zarówno na poziomie terapeutycznym jak i coachingowym, również w ramach terapii grupowej, której prekursorem jest Kees Cornellisen.

So we can co-create the life change of our patients and clients with Love, Care and Precision.

W podejściu AB ISTDP wspólnie z naszymi pacjentami i klientami tworzymy zmianę w ich życiu.

Z Miłością, Troską i Precyzją.

The focus of our next conference will be on establishing the conscious and unconscious working alliance with our patients, maintaining and increasing it’s quality in and in-between sessions.

Kolejna konferencja ISTDP organizowana już wkrótce w Warszawie koncentruje się na przedstawieniu kolejnych kroków na drodze do nieświadomości.

Wśród wykładowców i superwizorów będą współtwórcy podejścia AB ISTDP: prof. Robert Neborsky, MD (USA) oraz Josette ten Have-de Labije, PsyD (Holandia).

Do zobaczenia w Maju 2017!

Kliknij tutaj aby przejść do strony wydarzenia www.istdp.org.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.