Interesujące Filmy

Co się dzieje w naszym mózgu w sytuacji lęku i stresu
How does our brain react on anxiety and stress

Neuroplastyczność – jeżeli oduczenie jazdy na rowerze zajmuje 8 miesięcy, ile potrzebujemy by inaczej spojrzeć na psychoterapię, by nauczyć się podejścia AB ISTDP stosując przez lata inne podejście? Nie poddawaj się, próbuj…
Neuroplasticity – once unlearning how to ride a bicycle takes 8 months, how long do we need to learn AB ISTDP after using different approach. Don’t give up, try…