Akademia praktyka MBTI

 • 73 godziny intensywnej pracy
 • Praktyczne i bogate materiały
 • Rzetelne przygotowanie do pracy trenerskiej i coachingowej w oparciu o proces i model MBTI
 • Certyfikacja MBTI Step I, MBTI Step II i warsztaty aplikacyjne w cenie certyfikacji MBTI Step I

W 2018 przygotowaliśmy program pt. Akademia Praktyka MBTI

Plan pracy:

1 miesiąc przed spotkaniem uczestnik:

 • Wypełnia kwestionariusz MBTI Step II
 • Otrzymuje dostęp do materiałów on-line: Podręcznik użytkownika MBTI, Wprowadzenie do kolorów MBTI, slajdy do prowadzenia sesji informacji zwrotnej, link do sesji video “prowadzenie informacji zwrotnej”, transkrypcja z pełnej sesji informacji zwrotnej
 • Przechodzi przez własną 90 minutową sesję coachingową informacji zwrotnej MBTI Step I oraz MBTI Step II podczas której otrzymuje wyniki MBTI Step I (16 dynamicznych modeli rozwojowych) oraz MBTI Step II (miliony kombinacji aspektów preferencji – ekspresji typu osobowości)
 • Zapoznaje się z materiałami i samodzielnie przechodzi przez wstępny  egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu dynamiki typu, konstrukcji kwestionariusza, statystyki i założeń sesji wprowadzającej do MBTI

2 tygodnie przed warsztatami:

 • Uczestnicy biorą udział w 2 godzinnej sesji on-line, podczas której przechodzimy razem przez materiały i weryfikujemy rozumienie całego procesu MBTI. Cel tej sesji to przygotowanie wszystkich uczestników akademii do startu na podobnym poziomie rozumienia MBTI.

Pierwsze dwa dni warsztatowe

 • dokładna agenda dostępna dla zainteresowanych osób: biuro@forid.pl

Cztery tygodnie na pracę własną z tymczasowym dostępem do MBTI Step I

 • Uzyskanie tymczasowego dostępu do platformy psychometrycznej z kwestionariuszem MBTI Step I
 • Uzyskanie bezterminowego dostępu do bogatej bazy wiedzy dla coachów i trenerów  OPP.com
 • Praca własna z dwoma klientami, analiza swojej pracy, przygotowanie oceny swoich sesji oraz pytań
 • Godzinna sesja pytań i odpowiedzi – w tym superwizja, pomoc w pracy z platformą psychometryczną, odpowiedź na pytania w trakcie pracy z klientami, pomoc w udzieleniu odpowiedzi na najbardziej typowe pytania klientów.

Kolejne dwa dni warsztatowe 

 • dokładna agenda dostępna dla zainteresowanych osób: biuro@forid.pl
 • Udzielenie stałego dostępu do MBTI Step I oraz TKI przez platformę Oppassessment

Jeden dzień warsztatowy

 • MBTI w praktyce coachingowej,
 • MBTI w pracy z zespołami,
 • MBTI a  innymi narzędzia,
 • Podstawy pracy z Thomas-Kilmann conflict mode Instrument (TKI).

Cztery tygodnie pracy własnej z pełnym dostępem do MBTI Step I

 • Dwu godzinna sesja pytań i odpowiedzi – w tym:
  • superwizja, pomoc w pracy z platformą psychometryczną,
  • odpowiedź na pytania w trakcie pracy z klientami,
  • pomoc w udzieleniu odpowiedzi na najbardziej typowe pytania klientów.

Kolejne dwa dni warsztatowe

 • Certyfikacja MBTI Step II
 • dokładna agenda dostępna dla zainteresowanych osób: biuro@forid.pl
 • Uzyskanie bezterminowego dostępu do kwestionariusza MBTI Step II
Translate »