Certyfikacje

Ponad 20 lat doświadczenia pracy z osobami, zespołami i organizacjami, prowadzenie dla nich programów, kursów i interwencji pokazało nam wartość szeroko stosowanych modeli i instrumentów psychometrycznych. Od początku staramy się nie tylko z nich korzystać w pracy z naszymi klientami ale i jak najszerzej udostępniać innym. Prowadząc kursy kwalifikujące przekazujemy nie tylko wiedzę wymaganą przez właścicieli instrumentów psychometrycznych ale i dzielimy się naszym szerokim doświadczeniem, od pracy trenerskiej, terapeutycznej po podstawy biologiczne i medyczne.

Część narzędzi dzięki współpracy z szerszym gronem trenerów i konsultantów zarówno w Polsce jak i w UK przetłumaczyliśmy na język polski oraz uczestniczyliśmy w procesie ich walidacji. Inne narzędzia są w trakcie tego procesu. Jest też grupa narzędzi, które są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Okazuje się, że wielu naszych klientów  korzysta wyłącznie z wersji anglojęzycznych.

Zapraszamy do współpracy inne firmy i instytucje zainteresowane włączeniem niżej wymienionych narzędzi do programów rozwojowych. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem jak to zrobić. Z jakich narzędzi korzystać,  na jakim etapie i w jakiej formie je włączyć w proces rozwojowy: programy HiPo, Leadership at …, High Performing Teams, Szkoły coachingowe, akademie mentora itp.

Translate »