Change Style Indicator

Wymagania wstępne: brak      koszt: 3 190 PLN netto    format: on-line i telefon (4 godziny)

Materiały i narzędzie: j. angielski

Certyfikacja Change Style Indicator

Wskaźnik podejścia do zmiany (CSI) to ocena jednego z aspektów efektywnego lidera, zaprojektowana w celu zmierzenia preferowanego styl, zarządzania i reagowaniu na zmianę. 

Wskaźnik CSI dostarcza liderom na wszystkich poziomach organizacji:

  • wiedzy na temat osobistych preferencji w zakresie zarządzania zmianami
  • umożliwia wgląd na temat sposobu, w jaki osoby z ich otoczenia mogą odbierać ich preferowany styl i reagować na ten aspekt preferencji lidera.

Wskaźnik zmiany stylu wykorzystuje 20 elementów do ustalenia stopnia, w jaki sposób respondent preferuje “wejście w” a następnie pracę ze zmianą – odnosząc się zarówno do takiej zmiany, którą oni sami inicjują lub taką, której podlegają. Na podstawie kwestionariusza respondenci są umieszczani na kontinuum: od preferencji Conserver (stabilizator) przez Pragmatist (pragmatyk)  po preferencję Originator (inicjator).

 

 

Translate »