Discovery Leadership Profile 360

Certyfikacja Discovery Leadership Profile 360

Wymagania wstępne: brak      koszt: 3 990 PLN netto    format: on-line i telefon (5 godzin)

Tak zwana 360’tka czyli ocena ze wszystkich stron, umożliwia przywódcom i menedżerom doskonalenie własnego rozwoju poprzez uzyskanie kluczowych informacji celem zwiększenia swojego impaktu, skuteczności przez co dana osoba może osiągnąć większy sukces. Profil Discovery Leadership Profile ™ to w pełni funkcjonalna ocena  360 stopni dostępna dla profesjonalistów za ułamek kosztów podobnych narzędzi. Do 2017 roku zainwestowano w rozwój tego narzędzia dziewięć lat badań i informacji od ponad 3000 menedżerów średniego i wyższego szczebla. Rezultatem jest przygotowanie skutecznego kwestionariusza informacji zwrotnej 360 stopni, który to koncentruje się na najważniejszych zadaniach rozwojowych współczesnych menedżerów, zapewniając jednocześnie ogromny zwrot z budżetu szkoleniowego. Narzędzie to jest wykorzystywane przez szereg kluczowych organizacji rozwojowych na całym świecie. 

Narzędzie obecnie w języku angielskim, do pracy z klientami znającymi język angielski w stopniu średnio-zaawansowanym.

 • Link do broszury na temat narzędzia – tutaj Broszura DLP
 • Link do przykładowego raportu zespołowego – tutaj
 • Link do przykładowego raportu indywidualnego – tutaj
 • Link do przykładowego raport indywidualnego PLUS – tutaj

Koszt certyfikacji to 3 990 PLN – w przypadku zakupu 20 raportów: Promocja, certyfikacja 15% taniej! Dodatkowo zyskujesz dostęp i certyfikację Discovery Leadership Profile – Ocena stylu przywództwa. Dwa narzędzia w cenie jednego!

Proces certyfikacji jest bardzo prosty:

Wypełnij i wyślij formularz rejestracyjny – pobierz go tutaj

 1. Konsultant FORID skontaktuje się z Tobą i rozpocznie proces certyfikacyjny, szkolenie prowadzone jest zgodnie z Twoimi potrzebami i Twoim kalendarzem
 2. Zapoznasz się z przesłanymi modułami online, zachęcamy do wynotowania pytań
 3. Przejdziesz przez 150 minutową sesję coachingową z Przemysławem Duchniewicz’em podczas której przedyskutujesz swoje wcześniej zanotowane pytania oraz sposoby praktycznego korzystania z tego narzędzia.
 4. Termin jest uzgadniany indywidualnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

W ramach Certyfikacji otrzymujesz:

 • Indywidualne (do 150 minut) przeszkolenie/coaching prowadzone przez doświadczonego trenera FORID
 • Dostęp do biblioteki ELP oraz DLP – materiały online:
  • Podręcznik dla facylitatorów
  • Slajdy Power Point
  • Dodatkowe materiały DLP oraz ELP
 • Bezpłatny dostęp do platformy psychometrycznej MHS 
 • Dostęp do narzędzi DLP oraz ELP

Discovery Leadership Profile – Ocena stylu przywództwa 

Ta wszechstronna ocena stylu przywództwa gromadzi perspektywy dotyczące osiągnięć przywódczych od osoby na kierowniczym stanowisku i od maksymalnie 30 osób oceniających. Na podstawie badań, które identyfikują kluczowe kompetencje dla skutecznego przywództwa, wydajność mierzy się za pomocą 40 elementów pogrupowanych w 10 kategorii kompetencji. Wyniki samooceny lidera są następnie porównywane z zagregowanymi wynikami oceniających osób, które wypełniły ocenę stylu przywództwa. Pozwala to na określenie mocnych stron i potrzeb rozwojowych. Ponadto profil Discovery Leadership Profile ™ obejmuje ocenę Plus, jest to 12-tygodniowy proces wyznaczania celów, opracowany w taki sposób by pomóc uczestnikom w trwałej zmianie.

Efekt pracy z narzędziem:

Raport pozwala liderom dowiedzieć się, w jaki sposób ci, którzy są ważni dla ich sukcesu, widzą ich skuteczność
Porównuje ich własny punkt widzenia z percepcją innych, kluczowych osób.
Identyfikuje mocne strony liderów oraz ich potrzeby rozwojowe
Zapewnia punkt wyjścia do dalszego planowania rozwoju

cechy produktu

Opcja do 5 niestandardowych pytań otwartych

Maksymalizowanie efektów –  arkusze/skoroszyt pracy własnej

Administracja online

Narzędzie jest dostępne w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

 

Translate »