EQ-i 2.0 oraz EQ 360

Certyfikacja EQ-i 2.0 oraz EQ 360

Wymagania wstępne: brak         CCE/CEU: 9.75/13.25       koszt: 5 900 PLN netto

Formularz zgłoszeniowy: pobierz tutaj

Obecnie Inteligencja Emocjonalna (EQ) nie jest już wyłącznie modnym trendem, jest ona uznawana za niezbędny czynnik sukcesu  przywództwa, efektywnych zespołów i indywidualnych osiągnięć. Rzetelne badania pokazują, że EQ jest w stanie lepiej przepowiedzieć sukces danej osoby w miejscu pracy niż ocena tzw. ilorazu inteligencji IQ.

EQ-i 2.0® jest globalnie i powszechnie uznawanym narzędziem oceny inteligencji emocjonalnej – uzyskaj certyfikat już dziś!

Proces uzyskania certyfikacji EQ-i 2.0 oraz EQ 360 daje możliwość nie tylko międzynarodowej kwalifikacji, obejmuje on również praktyczne aspekty pracy z tym narzędziem podarte rzetelną medyczną wiedzą prowadzących.

Proces certyfikacji obejmuje:

 • EQ-i 2.0 wypełnienie kwestionariusza, samoocena oraz sesja informacji zwrotnej
 • Książka EQ
 • EQ-i 2./EQ360 Podręcznik użytkownika (.pdf)
 • Zestaw materiałów i slajdów do pracy z narzędziem
 • Dostęp do platformy psychometrycznej MHS Inc. (pokrycie kosztów opłat licencyjnych  MHS Inc.)
 • FORID EQ materiały szkoleniowe dla uczestników
 • 1 darmowy raport oceny EQ-i 2.0
 • 1 darmowy raport oceny EQ360
 • Moduły on line, wsparcie podczas egzaminu, certyfikat EQ-i2.0 i EQ360
 • Umiejętności prezentowania koncepcji EQ-i wśród odbiorców i osób
 • Praktyczne zastosowania EQ-i w miejscu pracy:
  • EQ-i a wspieranie przywództwa
  • EQ-i a budowanie zespołu
  • EQ-i w coachingu indywidualnym oraz par
 • Praktyka i superwizja doświadczonego trenera EQ-i

Proces certyfikacji:

Przygotowanie do certyfikacji:

 1. wypełnienie kwestionariusza on line EQ-i 2.0
 2. 4 moduły e-learning (obecnie w j. angielskim)
 3. coachingowa sesja przez SKYPE/ telefon z praktykiem EQ-i 2.0 dająca wgląd w wyniki kwestionariusza oraz jego interpretację

2 dniowe warsztaty:

Tak jak wszystkie warsztaty FORID, nasze 2 dniowe spotkanie jest bardzo intensywne, wysycone inspirującymi dyskusjami, oparte na doświadczaniu i bardzo praktyczne. W soczewce 2 dniowych warsztatów dzielimy się naszą 20 letnią praktyką pracy w obszarze pomagania drugiej osobie, zespołom i organizacjom.

Szczegółowa agenda spotkania może zostać udostępniona na życzenie, prosimy o kontakt: biuro@forid.pl

Spotkanie i materiały są przygotowane w języku polskim.

Przykładowe raporty:

 

 

Translate »