FIRO B Szkolenie Podstawowe

Wymagania wstępne: brak      koszt: 5 500 PLN netto    format: on-line i 2 dniowy warsztat

Materiały i narzędzie: j. angielski   

Certyfikacja FIRO B

Instrument FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) pomaga w naprawie zerwanych relacji oraz pomaga wzmocnić i przenieść te dobre, funkcjonalne relacje na jeszcze wyższy poziom. FIRO B, to skuteczny klucz, który w rękach wprawnego praktyka jest w stanie odblokować potencjał interakcji w miejscu pracy.

Powszechnie stosowane ramy FIRO pokazują, w jaki sposób jednostki mogą kształtować i dostosowywać swoje indywidualne zachowania, jak mogą skutecznie wpływać na inne osoby i jak mogą budować zaufanie wśród kolegów. Jest to doskonałe źródło informacji dla osób i zespołów szkoleniowych na temat czynników leżących u podstaw ich interakcji z innymi.

FIRO: zarządzanie relacjami w miejscu pracy
Relacje są ważne,  są one nieodłączną częścią życia, a jednak mogą być potencjalnym źródłem napięć w organizacji. Niezależnie od składu zespołu, koniec dnia jest on rozliczany z tego co dostarcza, w jakim terminie i z jaką wydajnością. Większość koncepcji wysoce efektywnych zespołów zakłada, że ich wysoka wysoką wydajność jest związana z działaniem  w oparciu o zaufanie i solidne podstawy dobrych relacji w pracy. Instrument FIRO jest ukierunkowany na tę potrzeby, identyfikując czynniki leżące u podstaw zachowań kształtujących relacje między jednostkami i zespołami w organizacji.

Zdobądź kwalifikacje do korzystania z narzędzia i procesu FIRO, by zwiększyć skuteczność indywidualną i zespołową.

Instrument FIRO pokazuje, jak zachowujesz się wobec innych i jak chcesz, aby inni zachowywali się wobec ciebie. Opierając się na założeniu, że ludzie mają trzy podstawowe potrzeby, które są „motorem” ich interpersonalnych zachowań, instrument FIRO doskonale nadaje się do rozwijania liderów i budowania wydajnych i efektywnych zespołów. Informacje uzyskane w procesie oceny można wykorzystać do poprawy komunikacji, budowania zaufania, poprawy stylu przywództwa i usprawniania różnic opinii – minimalizacji negatywnego konfliktu.

Program certyfikujący FIRO wyposaży Ciebie w umiejętności korzystania z narzędzia FIRO, interpretowania wyników, tak by pomóc innym zrozumieć wpływ swoich zachowań na inne osoby. Program FIRO zapewnia dostęp zarówno do instrumentów FIRO-B, jak i FIRO Business – ten ostatni wykorzystuje terminologię biznesową i jest szczególnie przydatny do pracy z klientami biznesowymi.

Czas trwania kursu:
2 dni + 3 godziny przed rozpoczęciem pracy (co odpowiada 19 godzinom CPD)

Czego się nauczysz:
Jak wykorzystać instrument FIRO jako katalizator dla pozytywnych zmian w zachowaniach tak by odblokować potencjał pozytywnych interakcji w miejscu pracy
Jak ukazać osobom ich silne strony i potencjalne pułapki biorąc pod uwagę podejście do relacji i przywództwo.
W jaki sposób można wykorzystać zasoby, takie jak karty informacyjne FIRO, indywidualne karty pracy, broszury do sesji informacji zwrotnych FIRO, wprowadzenie do instrumentu FIRO-B w organizacjach i biznesie, aby zoptymalizować swoją pracę z FIRO.

Sposób prowadzenia warsztatów
Program jest skoncentrowanych na praktycznych i empirycznych elementach pracy z narzędziem.  Około 3 godziny interaktywnej pracy w trybie online wprowadza ramy narzędzia FIRO. Następne dwa dni to  nauka przez doświadczanie. Po certyfikacji, otrzymujesz nieograniczony dostęp do bogatego internetowego banku wiedzy, większość materiałów, takich jak broszury do pracy z narzędziem, materiały do prowadzenia sesji indywidualnych i zespołowych jest dostępna do pobrania i wydrukowania u siebie w pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Korzyści z kursu
Rozwiniesz i powiększysz swój zestaw narzędzi coachingowych w zakresie relacji interpersonalnych
Dowiedz się, jak budować zaufanie i promować pozytywne relacje w zespołach
Pomożesz liderom w pogłębieniu klarownego spojrzenia na swoje mocne strony przywództwa i obszary rozwoju.

Zapraszamy w szczególności:

Specjalistów ds. rozwoju organizacji

Trenerów

Coachów, Mentorów

Menedżerów HR

Konsultantów HR

Liderów zespołów

Konsultanci szkoleniowi