Influence Style Indicator

Wymagania wstępne: brak      koszt: 3 190 PLN netto    format: on-line i telefon (5 godzin)

Certyfikacja Influence Style Indicator

Formularz zgłoszeniowy: pobierz tutaj

Dzisiejsze miejsce pracy wymaga od skutecznych liderów pracy w regionalnych i globalnych zespołach, takich w których różnice takie jak kultura, płeć, wiek, geografia i hierarchia mogą stanowić wyjątkowe wyzwania. Przez lata pracując z takimi osobami zadaję im następujące pytania:

 • W jaki sposób dostosowujesz swój styl działania do grupy docelowej? 
 • Na ile twoja wizja i pasja są odbierane przez innych zgodnie z tym jak chciałbyś by były postrzegane?
 • Jakie kroki możesz podjąć, aby być bardziej skutecznym liderem? 

Jednym z wielu narzędzi z którymi pracuję jest Individual Style Indicator® , zaprojektowane w celu zrozumienia preferowanego stylu wpływu danej osoby. Od 2018 roku prowadzę certyfikację dla osób szukających prostej i szybkiej ścieżki uzyskania kwalifikacji. Zakładam, że osoby sięgające po to narzędzie będą wystarczająco zmotywowane by maksymalnie skorzystać z krótkiego i intensywnego procesu uzyskania międzynarodowej kwalifikacji ISI. 

Narzędzie obecnie w języku angielskim, do pracy z klientami znającymi język angielski w stopniu średnio-zaawansowanym.

 • Link do broszury na temat narzędzia – tutaj
 • Link do przykładowego raportu zespołowego – tutaj
 • Link do przykładowego raportu indywidualnego – tutaj

Koszt certyfikacji to 3 190 PLN – w przypadku zakupu 20 raportów: promocja 15%

Proces certyfikacji jest bardzo prosty:

Wypełnij i wyślij formularz rejestracyjny – pobierz go tutaj

 1. Konsultant FORID skontaktuje się z Tobą i rozpocznie proces certyfikacyjny, szkolenie prowadzone jest zgodnie z Twoimi potrzebami i zgodnie z Twoim kalendarzem.
 2. Zapoznasz się z przesłanymi modułami online, zachęcamy do wynotowania pytań
 3. Przejdziesz przez 90 minutową sesję coachingową z Przemysławem Duchniewicz’em podczas której przedyskutujesz swoje wcześniej zanotowane pytania oraz sposoby praktycznego korzystania z tego narzędzia.
 4. Termin jest uzgadniany indywidualnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

W ramach Certyfikacji otrzymujesz:

 • Indywidualny (do 90 minut) przeszkolenie/coaching prowadzone przez trenera FORID
 • Dostęp do biblioteki ISI – materiały online:
  • Podręcznik dla facylitatorów
  • Slajdy Power Point
  • Dodatkowe materiały ISI
 • Bezpłatny dostęp do platformy psychometrycznej MHS 
 • Dostęp do narzędzia ISI oraz grup normatywnych

Dzięki narzędziu Influence Style Indicator:

 • Poznasz, pięć niepowtarzalnych stylów wpływu.
 • Sprawdzisz, jaki jest Twój preferowany styl wpływania na innych
 • Zrozumiesz, w jakich sytuacjach efektywnie korzystasz z swojego osobistego stylu wpływu i jakie mogą być potencjalne pułapki
 • Określisz, w jakich sytuacjach warto wyjść poza obszar preferencji (flex) tak by sprostać wymaganiom otoczenia. 
 • Poprawisz, umiejętność korzystania z różnych stylów wpływu
 • Zobaczysz, jak rozpoznać preferowany styl innych osób

O narzędziu ISI

Narzędzie do oceny samooceny wykorzystuje 40 elementów do ustalenia surowego wyniku pięciu stylów wpływu. Wyniki dla każdego stylu wpływów są oznaczone na skali od 1 do 16. Instrument określa styl dominujący, preferowany, drugorzędny oraz ten lub te które są niewystarczająco efektywnie wykorzystywane. Osoby wypełniają kwestionariusz online (internetowo) i następnie praktyk ISI otrzymuje spersonalizowany raport przygotowany na podstawie unikalnego stylu wpływu tej osoby. Ten osobisty raport dotyczy indywidualnych mocnych stron i wyzwań, oraz wyjaśnia, w jaki sposób radzić sobie z niewystarczająco adekwatnie do sytuacji stosowanymi stylami oraz dostarcza szereg porad i wskazówek, jak skutecznie zwiększyć swój wpływ na osiągane wyniki. Określa się dwie podstawowe orientacje: bycie zwolennikiem/rzecznikiem (Advocating)  i  jednoczenie (Uniting). Rozważa się pięć dominujących stylów: Racjonalizowanie (Rationalising), Potwierdzanie (Asserting), Negocjowanie (Negotiating) , Inspirowanie (Inspiring) i Łączenie (Bridging).

Dwie orientacje:

 • Advocating (bycie zwolennikiem/rzecznikiem): Ludzie korzystający z tego stylu w oferują logiczne, racjonalne powody, aby przekonać innych o swoim punkcie widzenia. Nalegają oni, aby ich pomysły zostały wysłuchane i rozważone, nawet jeśli inni się z nimi nie zgadzają.
 • Uniting (jednoczenie): Osoby są rzecznikiem swojego stanowiska zachęcając inne osoby, współtworząc poczucie wspólnej misji i nowych ekscytujących możliwości. Ludzie próbują wpływać na wyniki poprzez bycie katalizatorem łączącym innych/ z innymi, poprzez słuchanie, rozumienie i budowanie koalicji.

Pięć styli wpływania ocenianych kwestionariuszem ISI:

 • Rationalising (racjonalizowanie): wykorzystanie logiki i “rozumowania” do przedstawienia swoich pomysłów
 • Asserting (potwierdzanie swojego stanowiska): Jasne określenie danego wyboru i wywieranie nacisku
 • Negotiating (negocjowanie): Kompromis i ustępstwa w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia
 • Inspiring (inspirowanie): Wpływanie na innych poprzez wspólne cele i szersze możliwości
 • Bridging (łączenie/pomostowanie): angażowanie i łączenie się z innymi

Translate »