MBTI Step II

Wymagania wstępne: MBTI Step I      koszt: 5 490 PLN netto    format: on-line i 2 dni warsztatowe

Materiały i narzędzie: j. polski              formularz zgłoszeniowy: pobierz

Certyfikacja MBTI Step II

Instrument Myers-Briggs® Step II sięga poza ramy MBTI Step I i odsłania nowe aspekty osobowości, potwierdzając tezę o wyjątkowości każdego człowieka. Położenie typu osobowości pod “mikroskopem MBTI Step II” pozwala zrozumieć ekspresję osobowości w precyzyjny i praktyczny sposób, bez utraty inspirującego efektu doświadczonego w pracy z MBTI Step I.

Koszt MBTI STEP II:

1 350 GBP w przeliczeniu na PLN netto. PROMOCJA! zniżka 15% tylko teraz koszt 5 490 PLN netto

Do rozwoju MBTI Step II przyczynił się David Saunders, który wcześniej pracował nad 16 czynnikowym modelem osobowości w zespole Raymond’a Cattell’a. Dzięki tej współpracy MBTI Step II jest unikalnym narzędziem łączącym koncepcję typu osobowości z koncepcją ekspresji. W każdej z preferencji wyróżniono 5 aspektów, które szczegółowo opisują sposób w jaki osobowość przejawia się w zachowaniach.

W oparciu o Step II można projektować bardziej zindywidualizowane plany rozwojowe, które mają znaczny wpływ na wydajność i skuteczność osoby. Wnikliwa analiza Step II pokazuje, nie tylko w jaki sposób osoby tego samego typu różnią się między sobą, ale też w jaki sposób mogą one być podobne do osób o przeciwnym typie, to z kolei czyni MBTI step II idealnym narzędziem w procesie coachingu i rozwoju zespołu.

Raport MBTI Step II

  • Ten rozbudowany raport zawiera krótkie przypomnienie typu wynikającego ze Step I, dlatego możesz rozpocząć z nim każdy proces rozwojowy MBTI.
  • Prezentuje wyniki każdego z 20 aspektów w przystępny, graficzny sposób
  • Wyjaśnia założenia koncepcji wyników ‘w preferencji’ oraz ‘poza preferencją’, opisując ich wpływ na to, w jaki sposób dana osoba wyraża swój typ psychologiczny
  • Odnosi wynik do obszarów poprawy komunikacji, podejmowania lepszych decyzji, zarządzania zmianą i radzenia sobie z konfliktem, podając klarowne, zorientowane na działanie wskazówki rozwojowe.
  • Pozwala rozwiązać potencjalne dylematy typu MBTI Step I

 

Translate »