Change Navigator

Wymagania wstępne: brak      koszt: 3 190 PLN netto    format: on-line i telefon (4 godziny)

Materiały: j.angielski

Change Navigator skupia się na emocjach osób przechodzących przez poszczególne etapy zmiany.

Narzędzie to bierze pod uwagę 4 etapy:

Acknowledging – uznanie, że zmiana następuje

Reacting – reakcja na sam proces zmiany

Investigating – badanie zmiany, procesu i implikacji

Implementing – wdrażanie zmiany w życie

Unikalne ćwiczenie eksploracji zmian przeznaczone dla organizacji, które przechodzą określone wydarzenie zmiany. Zmiana Nawigatora to w przybliżeniu dwugodzinne doświadczenie, które można przeprowadzić w dowolnym programie szkoleniowym lub zmienić inicjatywę na krzywej zmiany.

Nawigatora zmiany warto stosować w przypadku zespołów czy osób, które

a) Są objęte procesem zmiany organizacyjnej
b) Będą mieć wpływ na pomyślne wdrożenie  zmiany

To narzędzie jest szczególnie odpowiednie dla organizacji, które spełniają następujące kryteria:

Zaplanowały wydarzenia dotyczące zmiany i obawiają się pomyślnego wdrożenia z powodu potencjalnych konfliktów kulturowych lub niedostatecznego dostosowania zmiany

Obecnie trwa w nich proces zmian na dużą skalę i martwi ich postęp w związku z przyjęciem tej zmiany przez organizację

Translate »