Indywidualne sesje coachingowe MBTI
Zespołowe sesje "Poznaj Siebie, Zrozum Innych"
Certyfikacja MBTI Step I
Certyfikacja MBTI Step II
Kalendarz certyfikacji MBTI oraz FIRO B

Indywidualne sesje coachingowe FIRO B
Zespołowe sesje "FIRO B"
Certyfikacja FIRO B
Kalendarz certyfikacji MBTI oraz FIRO B

Indywidualne sesje coachingowe EQ-i 2.0
Zespołowe sesje "Inteligencji Emocjonalnej"
Certyfikacja EQ-i 2.0
Certyfikacja EQ 360

Organizujemy szkolenia otwarte oraz wewnętrzne dla organizacji

Certyfikacja MBTI oraz EQ-i 2.0

PROMUJEMY ETYCZNE KORZYSTANIE Z UZNANYCH, SPRAWDZONYCH I CENIONYCH NA ŚWIECIE NARZĘDZI ORAZ METOD, KTÓRE SZEROKO UDOSTĘPNIAMY INNYM.